Odszkodowania za wywłaszczenia pod drogi w trybie specustawy drogowej lub kolejowej

Odszkodowania za wywłaszczenia pod drogi w trybie specustawy drogowej (tzw. ZRiD) lub kolejowej (tzw. ULLK)

Jednym z najintensywniej rozwijanych obecnie projektów infrastrukturalnych jest sieć dróg krajowych zarówno dróg ekspresowych jak i autostrad. Odczucia społeczne związane z nowo powstającymi drogami są w większości pozytywne, niestety osoby które musiały poświęcić swoją nieruchomość na rzecz celu publicznego tj. drogi, nie zawsze są odpowiednio wynagrodzone za oddanie swojego prawa własności. Realizacja przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, czy też przez samorządy, polityka związana z wyważeniami i wypłatą odszkodowań, pozostawia wiele do życzenia. Nagminnym problemem jest zaniżanie odszkodowań za wywłaszczane grunty, znaczące opóźnienia w wypłacie przyznanych odszkodowań, czy też bardzo uznaniowe kryteria wykupu resztówek (szersze informacje w zakładce Wykup resztówek). Na całokształt problemów, osób, które musiały poświęcić swój majątek w celu realizacji inwestycji drogowej służącej dobru publicznemu, nakłada się bardzo często jakakolwiek chęć rekompensaty uciążliwości związanych z etapem budowy, czy uciążliwościami związanymi z funkcjonowaniem drogi (szersze informacje w zakładce Odszkodowania za immisje z działki sąsiedniej i Odszkodowania za szkody powstałe w trakcie budowy).

Znaczna ilość artykułów prasowych naświetlających problemy z odszkodowaniami za wywłaszczenia jest świetnym przykładem problemów, z którymi na co dzień wywłaszczani obywatele się spotykają.

“Obywatel nie upomniał się o pieniądze, bo nie wiedział o takim prawie? Nie przyszło mu do głowy, że państwo zamachnęło się na jego własność? No cóż, jego strata – mówi dalej władza w demokratycznym kraju. Nieznajomość prawa szkodzi. Teraz już nie dostanie ani grosza, bo czas minął. – Ostrożnie szacujemy, że o to odszkodowanie mogło nie wystąpić u nas 3,5 tys. właścicieli gruntów – mówi Krzysztof Jaroch z rybnickiego magistratu. Na terenie Bielska-Białej jest około 2,5 tys. działek, które znacjonalizowano ustawą z 1998 roku, a których właściciele nie wystąpili dotąd o odszkodowanie. Samorządy zacierają ręce, bo to one z własnych budżetów wypłacają odszkodowanie. Obywatel nie upomniał się o swoje, to teraz jeszcze dołoży do tego interesu. Choć nie jest właścicielem – urzędnicy od 15 lat naliczają mu podatek od nieruchomości, której właścicielem, z mocy prawa, jest gmina lub skarb państwa. Zbój Janosik by tego nie wymyślił, ale wymyślili nasi parlamentarzyści, a teraz łupią urzędnicy.”

Władza zabrała grunty pod drogi. Wielu pozbawiła zapłaty

www.dziennikzachodni.pl/artykul/875003,wladza-zabrala-grunty-pod-drogi-wielu-pozbawila-zaplaty,id,t.html

“Osoby wywłaszczone miesiącami czekają na odszkodowania – alarmują kontrolerzy NIK w swoim najnowszym raporcie. – Przepisy wprawdzie przewidują krótkie terminy, ale w praktyce nie są one dotrzymywane. Przyznawane odszkodowania są często zaniżane lub zawyżane ze względu na błędy w wycenie.”

Wywłaszczenia pod drogi krajowe: Na odszkodowania czeka się miesiącami

www.gloswielkopolski.pl/artykul/3588599,wywlaszczenia-pod-drogi-krajowe-na-odszkodowania-czeka-sie-miesiacami,id,t.html

“Na pieniądze poczekają – Decyzja ZRID dla obwodnicy nie jest ostateczna, bo 24 osoby odwołały się od niej do ministra transportu. Prac budowlanych to nie wstrzymuje, ale zanim resort nie rozpatrzy protestów, nie rozpocznie się procedura wyceniania nieruchomości i wypłacania odszkodowań. Mimo to, zgodnie z drogową specustawą, mieszkańcy musieli już wydać działki i wyprowadzić się z domów. W sumie chodzi o właścicieli około 2 tys. nieruchomości. – Jestem w o tyle dobrej sytuacji, że mój dom nie został wywłaszczony. Ale zabrali mi spory kawałek działki z ogrodzeniem, podjazdem do garażu, szambem. Co najdziwniejsze – nieruchomości już wydaliśmy, np. na mojej działce ścięto drzewa, ale podatek musieliśmy zapłacić jak pełnoprawni właściciele – mówi pani Ewa z Ciecierzyna. – Chcemy teraz to wszystko odtworzyć ale póki co żyjemy w zawieszeniu. Jesienią mówiło się, że pieniądze dostaniemy w maju. Teraz okazuje się, że może pod koniec roku. I nawet nie wiemy, na jakie kwoty możemy liczyć, bo nie dostaliśmy jeszcze wycen – dodaje.”

Obwodnica Lublina: Wywłaszczenia z problemami

www.kurierlubelski.pl/artykul/532379,obwodnica-lublina-wywlaszczenia-z-problemami,id,t.html

Podobne problemy, choć w duże mniejszej skali, z uwagi na mniej intensywne działania związane z rozwoje sieci połączeń kolejowych, dotykają osoby wywłaszczane pod linie kolejowe. Analogicznie jak w przypadku dróg problemem jest zaniżanie odszkodowań przez rzeczoznawców czy przedłużające się terminy wypłaty należnych środków pieniężnych.

Jeżeli chcesz uniknąć problemów związanych z odszkodowaniami za wywłaszczenie pod drogę publiczną lub linię kolejową, umów się na spotkanie z naszym prawnikiem, który przejmie opiekę na twoją sprawą i nie pozwoli na nadużycia prawa. Nasze bogate doświadczenie w podobnych sprawach powoduje, że będziemy w stanie dopasować najlepsze i najbardziej korzystne rozwiązanie do twojego problemu.

Odszkodowania za wywłaszczenia pod infrastrukturę

Odszkodowania za wywłaszczenia i ograniczenia pod infrastrukturę przesyłową

Takie historie, jaką powyżej podzielił się użytkownik serwisu internetowego Gazeta Prawna, w praktyce Generalnej Dyrekcji Odszkodowań nie są wyjątkiem. Codziennie spotykamy się z osobami, na nieruchomościach których, zarówno w latach ’60, ’70, ‘ 80 Państwo postawiło słupy, bądź przeciągnęło inną infrastrukturę podziemną, bardzo często nie płacąc żadnego odszkodowania. Po latach ’90 proceder nielegalnych słupów i rur zostało częściowo ucywilizowany, nie mniej nadal przedsiębiorcy przesyłowi nie wypłacają całości należnych środków na rzecz pokrzywdzonych właścicieli nieruchomości.

Dzięki staraniom zespołu Generalnej Dyrekcji Odszkodowań jesteśmy w stanie zaproponować osobom, które zgłoszą do nas swój problem kompleksowe uregulowanie problemów związanych z naniesieniami. Dla naszych klientów uzyskujemy odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu, odszkodowanie za posadowienie naniesień o ile zostało zapłacone wraz ze wszelkimi należnymi odsetkami, a także jako jedni z nielicznych specjalizujmy się w postępowaniach dotyczących spadku wartości nieruchomości w związku z posadowieniem słupów lub rur na nieruchomości.

Tym co nas odróżnia od innych firm, które na kanwie popularności „służebności przesyłu” zwietrzyły możliwość zajęcia się tematem, jest doświadczenie, jakie posiadają nasi prawnicy, którzy jeszcze przed wejściem w życie tych przepisów prowadzili spory z zakładami energetycznymi i przesyłowymi, solidni rzeczoznawcy majątkowi, którzy są w stanie obiektywnie wycenić zakres możliwego do uzyskania odszkodowania, a także doświadczeni inżynierowie, którzy są w stanie określić w razie potrzeby skalę naruszeń prawa własności w związku z posadowieniem infrastruktury.

Przyspieszanie wypłaty odszkodowań

Przyspieszanie wypłaty odszkodowań

Opieszałość organów w wypłacie należnych odszkodowań za wywłaszczenia bądź ograniczenie praw do nieruchomości związane z inwestycjami publicznymi, jest wiedzą powszechnie znaną. Liczne głosy ukazujące tą patologię, są odzwierciedleniem skali problemu. Nawet instytucje publiczne takie jak Najwyższa Izba Kontroli w swoich raportach zwracały nie raz na to uwagę:

“Osoby wywłaszczone miesiącami czekają na odszkodowania – alarmują kontrolerzy NIK w swoim najnowszym raporcie. – Przepisy wprawdzie przewidują krótkie terminy, ale w praktyce nie są one dotrzymywane. Przyznawane odszkodowania są często zaniżane lub zawyżane ze względu na błędy w wycenie.”

Wywłaszczenia pod drogi krajowe: Na odszkodowania czeka się miesiącami

www.gloswielkopolski.pl/artykul/3588599,wywlaszczenia-pod-drogi-krajowe-na-odszkodowania-czeka-sie-miesiacami,id,t.html

Klienci Generalnej Dyrekcji Odszkodowań, dzięki profesjonalnej pomocy mogą zapomnieć o większości problemów z przedłużającą się wypłatą odszkodowań. Doskonała znajomość procedur administracyjnych pozwala nam zapewnić sprawną obsługę wypłaty odszkodowań, a w przypadkach najbardziej problematycznych zrekompensować klientowi konieczność oczekiwania (szersze informacje w zakładce Odsetki za opieszałość organu).

Wykup resztówek

Wykup resztówek

W toku realizacji inwestycji, obok wywłaszczanych pod inwestycję działek, często dotychczasowy właściciel pozostaje z działkami, które straciły dla niego sens ekonomiczny i gospodarczy. Inwestor prowadzący inwestycje publiczną (np. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako inwestor dróg ekspresowych i autostrad) powinien wykupić te pozostałe działki, czyli dokonać tzw. wykupu resztówek. Natomiast częstą praktykę jest z góry założona odmowa, która powoduje konieczność dochodzenia sprawiedliwości przed sądami powszechnymi.

Lepiej niż jakiekolwiek opisy, o profesjonalizmie naszego zespołu świadczą przykłady spraw zakończonych sukcesem:

  • A2 – odcinek Łódź Północ – Skierniewice – w 2 postępowaniach dzięki interwencji naszych pracowników wykupiono resztówki o łącznej powierzchni 2,5h oraz o łącznej wartości ponad 0,5 M PLN
  • S8 – odcinek Piotrków Trybunalski – Radziejowice – ponad 2h resztówek
  • S8 – odcinek Paszków – Warszawa Opacz –w 3 postępowaniach dzięki interwencji naszych pracowników wykupiono ponad 1h resztówki o łącznej wartości ponad 1,5 M PLN
  • S8 – odcinek Marki – Radzymin –dzięki interwencji naszych pracowników wykupiono resztówki o łącznej powierzchni 6000 m2 oraz o łącznej wartości ponad 2 M PLN, w toku pozostają 3 postępowania dotyczące wykupu prawie 3h resztówek.

Na kanwie naszych doświadczeń, możemy stwierdzić, że organy z duża dozą niechęci wywłaszczają tereny, które nie będą bezpośrednio zajęte pod inwestycje publiczną np. drogę. Nie mniej w związku poczynionymi wywłaszczeniami, spora cześć terenów nie wywłaszczona bezpośrednio pod inwestycje nie nadaje się do dalszego dotychczasowego wykorzystania. Organy konsekwentnie odmawiają wykupu resztówek nawet pomimo bardzo często uzasadnionych żądań pokrzywdzonych. Na stronach rządowych można wyczytać sporo informacji jak skomplikowaną procedurą jest wykup.

“Dyspozycja art. 13 ust. 3 ww. ustawy ma charakter bezwzględnie obowiązujący, tj. nie pozostawia GDDKiA możliwości działania według „swobodnego uznania”. Wobec powyższego, do wniosku o wykup „resztówki” winna być dołączona informacja (poparta dowodami) wskazująca, na jaki cel była dotychczas wykorzystywana nieruchomość objęta wnioskiem (tj. dotychczasowy sposób użytkowania przedmiotowej działki – z uwzględnieniem nasadzeń lub naniesień budowlanych, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej nieruchomości, szczegółowe uzasadnienie braku możliwości wykorzystywania ww. działki na dotychczasowy cel, itp.).”

Wykup pozostałych, położonych poza pasem drogowym części nieruchomości

Ze strony ustawodawcy, kwestia resztówek również jest nagminnie trywializowana, jako problem już uregulowany w sposób kompleksowy i wystarczający

“Reasumując, należy stwierdzić, iż konstrukcja zastosowana w art. 13 ust. 3 specustawy, w oparciu o który zarządca drogi podejmuje czynności zmierzające do nabywania gruntów pod inwestycje w zakresie dróg publicznych i samodzielnie decyduje o tym, czy dana nieruchomość spełnia kryteria wskazane w powołanym przepisie, jest przez ustawodawcę stosowana od wielu lat i była przedmiotem licznych orzeczeń sądowych. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny omawiana kwestia stanowi roszczenie cywilnoprawne, którego zasadność może ocenić jedynie sąd powszechny.”

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury na interpelację nr 23532

Aby samotnie nie mierzyć się z machiną urzędniczo – sądowo warto zaufać doświadczonym specjalistom z Generalnej Dyrekcji Odszkodowań z ugruntowaną wiedzą, którzy wiedzą jak poprowadzić postępowanie i osiągnąć sukces dla klienta.

Odsetki za opieszałość organu

Odsetki za opieszałość organu

Brak terminowej płatności odszkodowania powoduje powstanie po stronie organu konieczności zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. Bardzo nieliczna grupa pokrzywdzonych opóźnieniem ma jednak tego świadomość. Najczęściej wywłaszczeni dostając odszkodowanie, nie upominają się o należne im pozostałe środki, na czym skrzętnie korzystają inwestorzy publiczni, z urzędu nie naliczając ani tym bardziej nie informując wywłaszczonych o przynależnych im prawach.

Przewlekłość prowadzenia i wypłaty odszkodowań przez organy jest czasami doprowadzona do kuriozum, kiedy na odszkodowanie za już zabrane mienie kazano czekać ludziom i kilka lat. Odsetki za opieszałość organów przy wydawaniu decyzji wywłaszczeniowych oraz związanych z wypłatą odszkodowań są swoistym substytutem odszkodowania za przewlekłe prowadzenie postępowania. Niestety w większości przypadków, organy odmawiają wypłaty należnych odsetki (tj. 14 dni od dnia wydania decyzji w wywłaszczeniowej), wskazując iż, jeżeli już to odsetki należałby się wyłącznie od dnia wydania decyzji określającej wysokość odszkodowania. Jest to jednakże praktyka, która nie znajduje potwierdzenia w orzecznictwie sądowym, a mając na uwadze kwoty odszkodowań, nawet miesięczne opóźnienie generuje już znaczne odsetki.

Jeżeli uzyskałeś już odszkodowanie, lecz okres oczekiwania na nie był znaczny, wiedz, że MASZ PRAWO DO ODSETEK za czas spóźnienia organu.

W przypadku znacznych opóźnień, poza odsetkami, w zależności od sytuacji w ramach postępowania może się okazać, iż są przesłanki do odchodzenia utraconych w związku z opóźnieniem korzyści. Sprawy na tym tle każdorazowo są analizowane przez doświadczonego adwokat lub radcę prawnego, pod kątem możliwości sądowych dochodzenia takiego roszczenia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.