Dlaczego warto zaufać ekspertom z Generalnej Dyrekcji Odszkodowań?

Bo za nami stoi doświadczenia oraz profesjonalizm, gdyż opiekę merytoryczną nad każdą sprawą sprawuje zespół prawników z uprawnianiami (tj. Adwokaci lub Radcy Prawni), którzy zajmują się tylko zagadnieniami związanymi procesem inwestycji budowlanych i nieruchomościami, oraz zespół Rzeczoznawców Majątkowych z certyfikatami REV.

Bo my dajemy gwarancję naszego profesjonalizmu. Jeżeli będziesz uważał nasze działania za niestaranne odpowiemy za to, a naszą wypłacalność gwarantuje posiadane ubezpieczenia na 1.000.000 EUR z tytułu wykonywanych czynności.

Jak działa Generalna Dyrekcja Odszkodowań?

Naszym priorytetem jest zawsze dobro osoby, która zgłosiła się do nas z problemem. Nie raz zdarzało się, że nasi prawnicy reprezentowali pokrzywdzonych przez wywłaszczenia bądź w wyniku prowadzonych inwestycji pro bono.

Podstawową zasadą jaką się kierujemy jest lojalność wobec naszego Klienta, bo tylko pielęgnując zaufanie jakim nas obdarzył, możemy razem coś zyskać. Zawsze w toku analizy są weryfikowane wszelkie za i przeciw występowania o rekompensatę za wywłaszczenia bądź odszkodowanie. Uważamy, że tylko znajomość prawdziwych ryzyk i okoliczności dotyczących każdej sprawy przez naszego Klienta pozwoli mu świadomie podjąć decyzje.

Czy Generalna Dyrekcja Odszkodowań zajmuje się skupem odszkodowań?

Nie jest to główny nurt świadczonych przez nas usług, nie mniej Generalna Dyrekcja Odszkodowań posiada fundusz, który w niektórych przypadkach nabywa roszczenia albo współfinansuje dochodzenie odszkodowań. Decyzja o nabyciu lub współfinansowaniu podejmowania jest wyłącznie na wniosek po zapoznaniu się przez akcjonariuszy funduszu z rekomendacją Generalnej Dyrekcji Odszkodowań.

Ile kosztuje zlecenie sprawy?

Analiza Twojej sprawy jest bezpłatna. Wynagrodzenie co do zasady pobieramy dopiero po uzyskaniu przez Klienta odszkodowania i stanowi to określony procent zasądzonej kwoty. W zależności od specyfiki sprawy pobierane jest wynagrodzenie od 10% do 25% przyznanego odszkodowania.

Czy Generalna Dyrekcja Odszkodowań działa tylko w Warszawie, czy na terenie całej Polski?

Prowadzimy sprawy związane z wywłaszczeniami i odszkodowaniami na terenie całego kraju. Kontaktować się z nami można mailowo i telefonicznie lub za pomocą poczty tradycyjnej.

W jaki sposób zawierana jest umowa?

Umowę można podpisać w siedzibie kancelarii lub korespondencyjnie. Gotowa umowa jest wysyłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną. W przypadku uzgodnienia podstawowych warunków współpracy, osoba która będzie następnie prowadzić sprawę może przyjechać do Państwa omówić szczegóły i podpisać umowę.

Jak wygląda informowanie o postępach sprawy?

Informacja odnośnie postępów sprawy jest przekazywana dla klienta bezpośrednio przez osobę prowadząca sprawę. Osoba prowadząca jest stale dostępna w przypadku pytań dotyczących sprawy pod telefonem i/lub pocztą e-mail. W razie potrzeby szerszego omówienia bieżących postępów, zawsze jest możliwość przyjechania do kancelarii i przy kawie przedyskutowania kolejnych kroków toczącego się postępowania.

Czy Generalna Dyrekcja Odszkodowań prowadzi sprawy na drodze sądowej?

Oczywiście, jeżeli działania polubowne nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, za zgodą Klienta kierujemy sprawę do sądu. Przez cały okres współpracy nasi Klienci są reprezentowani bezpośrednio przez adwokata lub radcę prawnego specjalizującego się w danym zagadnieniu, co gwarantuje profesjonalne podeście do problemu.

Działkę pod drogę wydzielono już kilkanaście lat temu. Czy nadal mogę starać się o odszkodowanie?

Roszczenia związane wydzieleniem pod drogi publiczne nie przedawniają się, a więc bez względu na datę wydzielania odszkodowanie będzie należne.

Plan miejscowy obowiązuje już kilka lat. Do kiedy można starać się o odszkodowanie?

Roszczenia związane z uchwaleniem planu miejscowego co do zasady przedawniają się wraz z upływem 10 lat od momentu wejścia w życie planu miejscowego dla danego obszaru.

Jaki jest termin na dochodzenie odszkodowania cywilnego w związku z budową?

Roszczenia odszkodowawcze w przypadku osób fizycznych co do zasady przedawniają się po 10 latach. Szkody wyrządzone w majątku firmy co do zasady muszą być dochodzone w terminie 3 lat.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.