Sprawna realizacja inwestycji drogowych oraz szybka wypłata odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną na ten cel to zadania, które ma realizować tzw. Specustawa drogowa. Pod tą tajemniczą, potoczną nazwą kryje się akt prawny, którego pełna nazwa to „Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (dalej już jako „Specustawa drogowa”.)

Wskazana ustawa kilkukrotnie już nowelizowana jest aktem prawa obowiązującym czasowo służącym osiągnięciu konkretnego celu, jakim jest zwiększenie sieci dróg publicznych w kraju. i wygasa 31 grudnia 2023 r.

Specustawa drogowa określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w rozumieniu zgodnie z definicjami tych dróg wskazanymi w ustawie o drogach publicznych.

Usprawnienie realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych polega przede wszystkim na uproszczeniu procedur administracyjnych. Zamiast kilku decyzji, zgodnie z przepisami specustawy drogowej konieczne jest uzyskanie tylko jednej zintegrowanej decyzji zwanej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej jako decyzja ZRID).

Często dochodzi do sytuacji gdy w związku z planowaną inwestycją drogową konieczne staje się wywłaszczenie. Do wywłaszczenia dochodzi na mocy bądź to ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź też na mocy takiej decyzji ZRID, która otrzyma dodatkowo przymiot natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie ze specustawą drogową w przypadku gdy wywłaszczenie dokonane zostało na mocy ostatecznej decyzji ZRID organ w terminie 30 dni powinien wydać decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Natomiast w sytuacji, gdy decyzji ZRID nadano rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja o odszkodowaniu powinna być wydana w terminie 60 dni od dnia nadania takiego rygoru.

Przytoczone terminy niestety są jedynie terminami instrukcyjnymi, w konsekwencji postępowania odszkodowawcze potrafią trwać znacznie dłużej. Właściciel nieruchomości wywłaszczonej w toku postępowania odszkodowawczego niestety często spotyka się z wieloma trudnościami zarówno natury prawnej jak i tymi związanymi z wyceną nieruchomości, warto więc pomyśleć o zasięgnięciu pomocy u profesjonalisty mającego doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.